Fosen klasse redningsskøyter
I medlemsinfo januar/mars 2009 skrev vi om prosjektet Fosen klasse redningsskøyter der Atle Lamela og Svein A. Isaksen hadde gått sammen om å bygge plugg og støpeform til disse båtene. I samme medlemsinfo etterlyste vi interesserte blant medlemmene, som kunne tenke seg å være med på dette prosjektet for å se hvordan man scratchbygger en slik modell. Som det ble nevnt i medlemsinfoen finnes det pr. i dag 5 båter i Fosen klassen og vi ønsket i utgangpunktet fem medlemmer som kunne bygge hver sin modell. Ser vi tilbake på første bilde som er tatt den 23.03.09 ser vi byggingen/oppsetting av spant for bygging av støpepluggen. På dette tidspunktet hadde ytterligere to forholdsvis nye medlemmer i klubben, Dag Fredriksen og Arve Aasland knyttet seg til prosjektet, noe som var litt av hensikten.  Siden vi nå var fire medlemmer valgte vi å sette i gang for fullt, da med noe redusert tempo grunnet sommeraktiviteter ute og ferieavvikling. Prosjektet startet opp for fullt i boden til Dag Fredriksen sent på høsten, nærmere bestemt 26.11.09. Atle Lamela hadde i mellomtiden fylt pluggen med gips slik at det var klart til å begynne med sparkling av denne.

Siden bygging av pluggen også er en del av prosjektet var alle fire medlemmene delaktig i dette, i den grad de hadde anledning til det. Støpingen av hvert enkelt skrog gjøres derimot av det enkelte medlem. Når vinteren satt inn for fullt ble det etter hvert mye aktivitet på prosjektet og ut på nyåret 2010 så vi klart konturene av det vi jobbet mot. I begynnelsen av mars var pluggen komplett og det gjenstod bare en del justeringer og mindre tilpasninger. Den 10. mars hadde vi for første gang ett overbygg plassert oppå pluggen for å se hvordan dette tok seg ut. Den 25. april ble pluggen ferdigstilt og i månedskiftet april/mai ble pluggen klargjort for støping av selve formen. 9. mai 2010 ble formen løst av pluggen og 15. mai ble det første skroget tatt ut av formen. I tiden fremover støper hvert enkelt medlem sitt skrog, noe som nok vil ta noen uker.

De tre (ex. fire) båtene som bygges blir følgende:

Nedenunder vises noen bilder fra prosjektet. Etter hvert som hver enkelt båt blir til vil det komme bilder og tekst under medlemmene, der hver båt presenteres under den enkeltes navn.  

23. mars 2009.
Skroget spantes opp med 29 spant.

Her er mesteparten av spantene plassert på rett plass og klar til å limes fast.
10.mars 2010.
Pluggen begynner å ta form og det jobbes med justeringer av knekklinjer m.m.

Da dette bilde ble tatt hadde Atle Lamela akkurat satt sammen overbygget til sin modell RS 125 Det Norske Veritas, som ble prøveplassert oppå pluggen. Dette ga oss ett inntrykk av hvordan selve modellen vil ta seg ut.
25. april 2010.
Pluggen er ferdig og vi fortsetter med diverse klargjøring før støping av formen.
7. mai 2010.
Prosjektets fire medlemmer. Fra venstre: Atle Lamela, Arve Aasland, Dag Fredriksen og Svein A. Isaksen.

På dette bildet er andre laget med polyester og duk lagt på.
9. mai 2010.
Den støpte formen rundt pluggen demonteres, og som bildene viser brukes det ordentlige verktøy av typen stemjern og kubein for å få dette til.

Noen gode lag med Bjørn Bonevoks gjorde at formen slapp fra pluggen rimelig greit.
Den ferdige formen er skrudd sammen, klar for støping av de fire skrogene.

Formen deles i to for å få ut de ferdige skrogene.
15. mai 2010.
Det første skroget er kommet bortimot hel ut av formen. Den første avstøpningen er som regel den verste å få ut.

De tre siste skrogene støpes fortløpende av hvert enkelt medlem, før vi fellesskap bygger videre en stund fremover. 
webmaster@bsmbk.no   (c) 2004-2014  JSH-WebCon.  (WPM. All rights reserved)