M/F Hordaland

Det ble i slutten av 1977 tegenet en kontrakt mellom HSD og Aker Stord AS om bygging av en bilferge for levering i 1979. Fergen fikk byggenummer 799 og var 245 fot og veide 860 brutto tonn.
Fergen var beregnet på 80 personbilenheter, men kunne i prinsippet ta om bord 100 biler, og 340 passasjerer. Fergen er nå ombygd og trafikkerer i dag med en kapasitet på henholdsvis 54 og 64 biler samt 298 passasjerer. Modellen er imidlertid bygget etter originalen fra 1979.

Skipet er en pendelferge, lik i begge ender, og har dermed altså ror og propell i begge ender. Propellene er kontraroterende med vridbare blad. Det vil si at når fergen går forover drives den av aktre propell, mens den fremre propellen er fristilt og snurrer av seg selv drevet av motstrømmen som da oppstår. På denne måten blir det minst mulig motstand fra propellen.
Denne fergetypen har salonger under hoveddekk og på øvre dekk. Disse er bygget på såkalte flytende dekk for å oppnå minst mulig vibrasjon for passasjerene.

Fergen har også gode manøvreringsegenskaper og kan ved å stille ror og propellblader i spesielle stillinger rotere om sin egen akse, samt gå tilnærmet sidelengs.
Fergen trafikkerer i dag fergestrekningen Sunde - Ranavik - Skjersholmane/Hodnanes/Jektevik

Tekniske data:
Lengde:  74,52 m.
Bredde:  14,1 m.
Dybde:  3,4 m.
Vekt:  1300 tonn
Marsjfart:  13 knop
Motoreffekt:  1507 KW
Modell M/F Hordaland

Skala: 1:50
Modellen scratchbygges og har 2 seperate propulsjons arrangement med hver sin Dumas 6 V el.motor og Dumas mek. fartsregulator.
Servoer, mottaker samt fjernkontroll er av merket Futaba. Fjernkontrollen, Futaba F14 Navy, er bygget ut til 7 kanaler.
Andre funksjoner er luftanlegg for åpning av porter i baug og hekk, roterende radar, diesel motorlyd, sirene og lys.


Tekniske mål for modellen:
Lengde:  149 cm.
Bredde:  28,2 cm.
Vekt: ca. 10 kg.
webmaster@bsmbk.no   (c) 2004-2014  JSH-WebCon.  (WPM. All rights reserved)


(c) www.bergenships.com